T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komuta Kontrol Merkezi Sekreterya Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/11/2015

KKM SEKRETARYA

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi ile ilgili yazışma süreçlerinin gerçekleştirilerek takibini yapmak, Komuta Kontrol Merkezi Hekim ve Hekim Dışı Sağlık Personelinin nöbet listeleri ile ilgili sürecin takibini yapmak, Komuta Kontrol Merkezi dokümanlarının arşivlenmesini sağlamak, adli ve idari kurumlarca talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili mevzuatlar doğrultusunda hazırlamak ve göndermek amacı ile 10.03.2015 tarihli makam oluru ile kurulmuştur.