Uyum Eğitimi
24 Mart 2017

1)      İşe başlama uyum eğitimi sorumlularını belirlemek ve uyum eğitimleri için rehber hazırlamak.

2)      Uyum Eğitimleri ile ilgili yazışmaları Yazı İşleri Birimi ile koordineli olarak yapmak ve takip etmek.

3)      Göreve  yeni   başlayan  personelin   almış   olduğu  eğitim  (sertifikalı   eğitim

modülleri )  sertifikalarının bir nüshasını almak ve ASOS’ a giriş yapılması için ASH Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi ile yazışmalar yapmak yine sertifikası bulunmayan eğitim almış personel için ASH Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi ile gerekli yazışmaları yapmak.

4)      İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde göreve başlayacak personelin işe başlama uyum eğitiminin planlanması, takibinin yapılmasını sağlamak.