Ambulans Denetim Birimi
26 Kasım 2021

Birimin Görev Tanımı:

* İlimizde bulunan Milli Savunma Bakanlığı haricindeki tüm kurum, kuruluş, özel ya da kamu yararına çalışan her türlü ambulansın ruhsatlandırılması ve Yönetmelik hükümleri dahilinde denetiminin yapılması.

* İlimizde bulunan acil servislerin denetiminin yapılması.

* Şikâyet ve soruşturma halinde bakanlık veya müdürlüğün talimatı ile olağan dışı denetimlerin yapılması.

* Denetimler sonucunda ambulans ve acil sağlık aracı uygunluk belgesi iptal edilmiş ve bu iptal nedeni aracın tıbbi yetersizlik veya eksikliğine bağlı ise yetkili trafik birimlerine yazı göndererek durumuna uygun araç olarak yeniden tescilinin yapılması.

* Denetimler sonucunda ambulans servisinin kapatılması gerekiyorsa, ambulans servisinin bağlı bulunduğu Kaymakamlık aracılığı ile İlçe Sağlık Müdürlüklerine konu ile ilgili bildirimlerin yapılması.

* Özel Ambulans Ücretlerini Belirleme Komisyon toplantısının yılda bir kez yapılması ve sekretarya işlemlerinin yürütülmesi.

* Ruhsatlandırılan özel ambulans servislerinin müracaatları halinde personel çalışma belgesi, mesul müdürlük belgesi ve ambulans uygunluk belgelerinin düzenlenmesi.

*  Yurt dışından hibe edilen ambulansların yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenmesi sonucunda ambulans olarak kullanıma uygunluğunun ön değerlendirmesinin yapılması ve resmi yazı ile Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi.

*  Ambulans Servislerinden ayrılan personellerin belge iptalinin yapılması.

*  Ambulans Uygunluk Belgeleri, Ambulans Servisi ve Mesul Müdür Belgelerinin iptallerinin yapılması.

* Ambulans Servislerinin özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için yapacakları sözleşmeleri incelemek amacıyla ilgili şubelerden oluşturulacak “Ambulans Hizmetleri ve İhtiyaçları Belirleme Komisyonu” oluşturulması için gerekli çalışmalarının yapılması. (Komisyon: Ambulans Servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceğine karar verir. Komisyonun sekretarya çalışmalarının yürütülmesi.

* Ambulans servislerinin ayda bir gönderdiği, ambulans servislerinin sundukları hizmetlerle ilgili bilgileri içeren ve yönetmeliğin ekinde yer alan Ambulans Servisi Bildirim Formunun takibi ve arşivlenmesi.

*  Özel Hastanelerin Acil Servis nöbet listelerinin takibi ve arşivlenmesi.

  

Teşkilat Yapısı

* Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı

*  Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü

* Ambulans Denetim Birim Sorumlusu


ATT Osman Nuri ÖZTÜRK

 03125924430

 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 YENİMAHALLE / ANKARA