ASKOM Alt Komisyonları
03 Ocak 2017


• Genel Kurul
• Yürütme Kurulu
• Bilim Kurulu
• Danışma Kurulu
• Acil Uzman Dal Nöbetleri Komisyonu
• Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu
• Acil Servis Seviye Tespit ve Denetleme Komisyonu