ASKOM Birimi
26 Kasım 2021

• ASKOM ve alt komisyonlarının ön hazırlıklarını yapmak, komisyon üyelerine elektronik posta ve telefon yolu ile toplantı duyurularını yapmak,
• Toplantılarda alınan kararları ilgili formatta yazarak, Makam Olur’una sunmak, Olur sonrası kararların ilgili kurumlara dağıtımını yapmak,
• Acil Servis Seviyelendirme denetimlerinin hazırlıklarını planlamak, denetimlere katılmak, denetim kayıtlarını dijital ortama aktararak, Valilik Olur’una hazırlamak, Olur sonrası Bakanlık Tescil ’e göndermek, tescil sonuçlarının ilgili hastanelere bildirimini yapmak,
• Uygunsuz Hasta Sevkleri konusunda ilgili kurumlar ile resmi yazışmaları yapmak ve konunun takibini sağlamak,
• Her ayın 20-25’i arasında Teknik Destek Döner Sermaye Birimi’nden bir önceki ay hastaneler tarafından red edilen vakalara ait “Ankara Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı Ücret Tahakkukuna Esas Olan Fiş” formlarını teslim almak ve bu formların tasnifini yaparak ilgili hastanelere resmi yazışma ile dağıtımını yapmak, red edilen vakaların 112 veri tabanından kayıtlarını süzerek dijital tablosunu hazırlamak, Hastane Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonlarından gelen resmi cevap yazılarının bilgisayar ortamına aktarılarak her ayın sonunda yapılan toplantıda Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu’nun görüşüne sunmak,
• Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu tarafından inceleme kararı verilen vakaların ilgili başhekimlikler ile Disiplin Şube Müdürlüğüne yazılması ve inceleme sonuçlarının takibini yapmak,
• D.O.B. denetim tutanaklarını arşivlemek, denetim raporu ile tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak ilgili hastanelere resmi yazı yazmak, gerekli görülen durumlarda inceleme yapılmak üzere Disiplin Şube Müdürlüğüne yazı yazmak,
• Hastane tadilat, arıza ve enfeksiyon durumlarının takibini yapmak, bu konularda alınması gerekli tedbirler konusunda diğer hastaneler ve ilgili şube müdürlükleri ile yazışmalar yapmak,
• Hastanelerden gelen tutanakları değerlendirmek, gerekli durumlarda ASKOM komisyonu görüşüne sunmak,
• Hastanelerin aylık acil branş nöbetlerinin takibini ve arşivlenmesini sağlamak,
• Kamu Hastanelerinden gelen aylık branş nöbetlerinin takibi ve dosyalanmasını sağlamak.


Dr. Yahya Kemal KAVRAK
 

 03125924541+903125924539

 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No:62 YENİMAHALLE / ANKARA