Komisyonların Üzerinde Çalıştığı Konular
03 Ocak 2017


AFETLER

Afetler ve olağandışı durumlarda bağlı iller ile koordinasyonu sağlamak ve gerekli planlamaları yapmak,

EĞİTİM

Acil sağlık hizmetleri ile ilgili sağlık kuruluşlarında çalışanların eğitim ve uygulama programlarını belirlemek, Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini oluşturmak, hizmete özel eğitimleri, çalışmaları planlamak, sertifikalı eğitim programları düzenlemek, eğitim materyalleri, yazılı ve görsel dokümanlar hazırlamak,

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Sağlık politikalarının belirlenmesi, tavsiye kararları almak, yapılacak mevzuat çalışmalarına katılmak, acil sağlık hizmetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, hizmet standartlarını belirlemek, kendisine bağlı illerin desteği ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim kurmak

KOORDİNASYON

İl genelindeki hastanelerin acil servisleri ve il ambulans servisi arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.