overlay

Eğitim Birimi

 • İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görev yapan hekim veya hekim dışı  sağlık personellerinin 5 modül eğitimi:
  • Temel Modül Eğitimi
  • Travma Resusitasyon Eğitimi
  • İleri Yaşam Desteği Eğitimi
  • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi
  • Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile koordineli planlaması,
 • Modül eğitimlerine katılacak personellerin belirlenmesi ve gerekli yazışmaların yapılması,
 • Ambulans şoförlerinin İlkyardım ve Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimlerini Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile koordineli planlaması,
 • İlimizde yeni göreve başlayan 112 personellerinin Uyum Eğitimlerini planlar ve yapılması,
 • İstasyon hizmet içi eğitimlerini programlar, denetler ve gereğinde yerinde eğitim yapılması,
 • İl Ambulans Servisi Başhekimliğine gelen staj taleplerini değerlendirmek, ilgili yazışmaların ve dokümantasyon takibinin yapılmasını, arşivlenmesini sağlamak, okullarla staj toplantıları yapılması,
 • İstasyonların kontenjan çalışmasının ve stajer dağılımının yapılmasını sağlanması,
 • İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde göreve başlayacak personelin işe başlama uyum eğitiminin planlanması, takibinin yapılmasını sağlamaktır.