Disiplin İşleri Birimi
26 Kasım 2021

Birimin Kuruluş Amacı ve sorumluluk

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak faaliyet gösteren tüm personelle ilgili, hizmetin sunumu ve icrasına yönelik olarak, çeşitli yollarla birime ulaşan ve ihbar niteliği taşıyan her türlü bilgi ve belgenin, gizlilik ilkesine riayet etme koşuluyla Başhekimlik bünyesi içerisinde incelenerek kanaat oluşturulması, gerekirse konu ile ilgili idari tedbir ve yaptırımın uygulanması amacıyla kurulmuş olup

 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak faaliyet gösteren tüm personelin çalışmalarını ilgili mevzuatın belirlediği kurallara uygun olarak yürütmesini sağlamayı hedef edinmiştir.


Dr. Pelin DOĞANGÜN