overlay

112 Acil Yardım İstasyonu


LİSTELER

İST.LS.01 OLAY YERİ YÖNETİMİ KONTROL LİSTESİ

PROSEDÜRLER

İST.PR.01 İSTASYON ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TALİMATLAR

İST.TL.02 ANA SEDYE KULLANIM TALİMATI
İST.TL.03 DEFİBRİLATÖR KULLANIM TALİMATI
İST.TL.05 ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI
İST.TL.06 SPİNE BOARD - SIRT TAHTASI KULLANIM TALİMATI
İST.TL.07 ŞİŞME ATEL BAKIM ve KULLANIM TALİMATI
İST.TL.08 TANSİYON ALETİ BAKIM VE KULLANIM TALİMATI
İST.TL.09 SANDALYE SEDYE BAKIM ve KULLANIM TALİMATI
İST.TL.10 FARAŞ SEDYE KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
İST.TL.11 İSTASYON EVRAK DOSYALAMA MUHAFAZA VE ARŞİV TALİMATI
İST.TL.12 HASTA MAHREMİYETİ VE GİZLİLİĞİ UYGULAMA TALİMATI
İST.TL.13 BOYUNLUK (SERVİKAL KOLLAR) KULLANMA TALİMATI
İST.TL.14 TRAVMA YELEĞİ KULLANIM TALİMATI
İST.TL.19 VENTİLATÖR KULLANIM TALİMATI
İST.TL.20 KUVÖZ KULLANIM TALİMATI
İST.TL.21 UÇAK-KARA AMBULANS HASTA NAKİL İŞLEMLERİ
İST.TL.22 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI ÜCRET TAHAKKUKUNA ESAS OLAN FİŞ KULLANMA TALİMATI
İST.TL.23 İNFÜZYON POMPASI KULLANIM TALİMATI
İST.TL.24 NÖBETTE UYULACAK KURALLAR TALİMATI
İST.TL.26 112 AMBULANSLAR İLE GETİRİLEN HASTALARDA HASTANELERİN HASTA REDDİ TALİMATI
İST.TL.28. AMBULANS IŞIKLI ve SESLİ UYARI İŞARETLERİ KULLANIM TALİMATI
İST.TL.31 HASTA VE HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME TALİMATI
 
YARDIMCI DÖKÜMANLAR

İST.YD.02 İSTASYON SORUMLUSU
İST.YD.03 İSTASYON HEKİMİ
İST.YD.04 AABT GÖREV TANIMI
İST.YD.05 İSTASYON SAĞLIK PERSONELİ
İST.YD.06 AMBULANS SÜRÜCÜSÜ