overlay

Saha Koordinasyon Birimi

                Sorumluluk alanı olarak tüm Ankara 112 istasyon çalışanlarının maruz kaldığı ve sistem işleyişini etkileyen problemleri , ilgili birim ve kişilerle temasa geçerek çözüme kavuşturmak .  İstasyonların ve istasyon çalışan personelinin geçerli kanun ve yönetmelik esaslarına uygun çalışıp çalışmadığının kontrolünü  yaparak, İl genelinde sunulan Hastane öncesi Acil Yardım Hizmetlerinin kesintisiz , şeffaf ,kurallara uygun bir şekilde verilmesini sağlamak.

               

 1. İstasyon fiziki şartlarının bakanlık kriterlerine uygunluğunun kontrolünü yapmak.
 2. İstasyonların fiziksel şartlarını çalışan personel ile birlikte toplantılar yaparak değerlendirmek. Uygun olmayan yerler için kriterlere uygun yer bulunmasını sağlamak. Ve gerekli görüşmeleri yapmak.
 3. Yeni istasyon yeri belirlemede diğer istasyonlara yakınlığı , bölgedeki vaka sayısı istatistiği, personel ulaşımı , vaka çıkış kriterlerine uygunluğunu tespit etmek.
 4. Tutulan yeni mekanın  Bina ya da Site yönetiminden  istasyon yeri tutma uygunluk yazısı (‘’burada 112 ambulansı ve personelinin konuşlanmasında  herhangi bir engel yoktur’’ gibi.. ) almak. 
 5. Yeni mekanın durumu hakkında protokol yapılmadan önce mevcut resimleri çekerek  (Yakıt , Zemin , Kapı , Pencereler , Musluklar , Elektrik tesisatı , Prizlerin Aydınlatmanın , Boya badana ,  gibi durumlar. ) mal sahibi ile karşılıklı tutanak altına almak.
 6. Yapılacak olan protokollerin takibini yapmak uygunluğunu rapor etmek ( Yeni mekanın varsa eksiklikleri protokollerle taraflardan yapması gerekenler açık ve net bir şekilde  belirtmek gibi. )
 7. Mevcut durumu iyi olan istasyonların ihtiyaçlarını belirlemek  ( Perde ,Boya badana , Kapı- Pencere tamiratı ya da yenilenmesi , Demirbaş eşya  Sarf malzemeler.. vb. ) ve ivedi olarak  giderilmesini sağlamak.
 8. İstasyonlarla ilgili ortaya çıkan problemler ,buna bağlı olarak öngörülen çözümler ve planlar hakkında birim sorumlusuna ve Başhekime bilgi vermek.
 9. İstasyonlar ile sürekli iletişim içinde bulunmak.
 10. İşleyişin sürekliliği  için 7 gün 24 saat sürekli olarak sahada bulunmak.
 11. Günlük istasyon personelinin maruz kaldığı Darp , Trafik kazaları ya da İş kazalarına  müdahale ederek personelin tutanakları  , Karakol işlemleri ve Hastane işlemleri bitene kadar birebir yanında bulunarak işlemleri yürütmek.  Gerekli durumlarda personeli gideceği yere ulaşımını sağlamak.  Konu hakkında birim sorumlusunu bilgilendirmek.
 12. Akut gelişen problemleri  ( Su baskını , Elektrik kesintileri, Yakıt ve Isınma problemleri vb. ) durumlarda gerekli birimleri harekete geçirmek ve işleyiş olağan duruma dönene kadar bizzat ilgilenmek.
 13. İstasyonlarda çalışan personelin il Ambulans Servisi Çalışma Yönergesine göre uygun olup olmadığı tespitini yapmak  ve uygun olmayan personeller hakkında Başhekime bilgi vermek.
 14. Aylık istasyon toplantılarına katılmak. Gerekli durumlarda( İstasyon içindeki tartışmalar iş bölümündeki aksaklıklar ve Ekip düzenini bozan problemler. Vb.)istasyon toplantısı düzenlemek.
 15. Toplumsal olaylarda ve görevlendirilen mitinglerde ekiplerin uygun yerlerde konuşlanmasını sağlamak.
 16. Yapılan çalışmalar hakkında raporlama yaparak birim sorumlusu ve Başhekimi bilgilendirmek.