overlay

İZDEP & İstatistik ve Epidemiyoloji Birim

İZLEME DEĞERLENDİRME VE PROJELENDİRME  BİRİMİ 

Acil Sağlık Hizmetlerinin üst düzeyde kaliteli, hızlı ve ulaşılabilir şekilde sunulabilmesi için, hazırlanan plan ve programların, desteklenen projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerekli bilgilerin toplanarak analiz edilmesi, bildirimi ve kullanılması, düzenleme faaliyetlerinin verimlilik ve etkinlik çerçevesinde yürütülmesi amacı ile kurulmuştur.

 

      İl Ambulans Servisi Başhekimliği' ne bağlı olarak çalışan tüm birimler ve faaliyetleri birimin izleme değerlendirme çalışmaları kapsamındadır.

 

Birimde gerçekleştirilen görevlerden bazıları;

--İzleme Ziyaretleri

--Standart İzlenecek ve Değerlendirilecek Alanlar ve Faaliyetlerin belirlenmesi

--Standart Dışı İzlemi Sağlanacak Faaliyetlerin belirlenmesi

--Proje Sürecinin Yönetilmesi

--İzleme ve Değerlendirme Raporlarının hazırlanması