overlay

Hasta ve Çalışan Hakları,Çalışan Güvenliği Birimi

Çalışan ve Hasta Hakları, Çalışan Güvenliği Birimi İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 12.09.2012 tarih ve 106167 sayılı olur ile kurulmuştur. Birim yıllık plan doğrultusunda çalışmalarını yürütür. Yıllık plan her yılın ocak ayında tamamlanarak yılsonuna kadar kullanılır. Plan, birimin tüm çalışmalarını kapsayacak şekilde oluşturulmuş ve kalite sistemine tanımlanmıştır.

            Birimimizin öncelikli görevleri şunlardır:

          Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
          Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
          Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
          Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
          Çalışanların görüş ve önerilerinin ve memnuniyet anket sonuçlarının değerlendirilmesi
          Hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi
          Sağlık taramalarının yapılması
          Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatılması
          Çalışanların ruh sağlığına yönelik hizmetlerin yapılması