T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM)’nun 2018 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı

Güncelleme Tarihi: 30/05/2018

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM)’nun 2018 yılı Mayıs ayı toplantısı 24/05/2018 tarihinde, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Öğr. Görevlisi Dr. İshak ŞAN ve Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Nevzat KILINÇ ’ın katılımlarıyla, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet ERGİN ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ramazan KOCAASLAN başkanlığında, İlimiz ASKOM üyeleri, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Yöneticileri, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi personelinin katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü Farabi Toplantı Salonunda yapılmıştır.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Hastanelerin Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin (HBYS) Ulusal Sağlık Sistemine Entegrasyon Durumları
 3. ASKOM Karar ve Çalışmalarının Hastanelerde İlgili Personele Tebliği
 4. Hastane ASKOM Sorumlularının Görevleri
 5. Hastane ASKOM Görevlilerinin Görevleri
 6. Hastane Acil İletişim (İdari Şef) Telefonları
 7. İdari Şeflerin Görevleri
 8. Acil Servis Seviye Tespit Denetlemeleri
 9. ASKOM Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Çalışmaları
 10. 2018 Haziran Ayı Branş Nöbetlerinin Belirlenmesi
 11. Beklenti ve Önerilerin Alınması