T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yazı İşleri ve Arşiv Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/11/2015

.


 • Günlük rutin yazışmaların ve takibinin yapılması, 
 •  Tüm birimler tarafından yazılan yazıların işlemleri tamamlandıktan sonra dosyalanması,
 •  Eski yıllara ait olan dosyaların arşivlenmesi,
 •  Şube personelin özlük işlerinin takibinin yapılması,
 •  Yeni başlayan personelin kimlik bilgilerinin veri tabanı programına girişini sağlamak, yeni dosya açılması ve başlayış yazıları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 •  Ayrılan personelin veri tabanı programına ayrılış tarihinin girilmesini sağlamak, 
  dosyasının arşive kaldırılması ve ayrılış yazılarının yazılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 •  Personel izin ve raporlarının ASOS ve personel veri tabanı programına işlenmesi ve takibinin yapılması,
 •  Muhteviyatları hazırlanmış dosyaların yıllık olarak arşiv birimine teslim edilmesi,
 • Yıllık olarak Şube Müdürlüğü’nden ayrılan, emekli olan ve vefat eden personelin özlük dosyalarının ilgili kurumlara gönderilmesi ile ilgili işlemleri,
 • Döner sermaye girişleri, personel izin - rapor takip ve yazıları, İşçi Puantajları ve ilgili yazışmaları,
 • Acil Yardım İstasyonlarına ait nöbet Listelerinin teslim alınması, arşivlenmesi ve araç görevlendirme yazıları yazılarak arşivlenmesi,
 • Kamu Kurumları ile Özel Kuruluşlardan gelen Ambulans talebi görevlendirmeleri yazıları, istatistikî veri hazırlama ve arşivleme işlemleri,
 • Arşiv İş ve İşlevlerini yürüterek, evrak dosyalama, kayıt ve diğer iş ve işlemlerini yürütür.