overlay

Komuta Kontrol Merkezi


.

KKM İŞ TANIMI

ü  Merkeze ulaşan çağrıyı değerlendirmek,

ü  Mevcut çağrıya uygun hizmeti belirlemek,

ü  Yeterli sayıda ekibi olay yerine yönlendirmek, 

ü  Hizmete yönelik her türlü veriyi kayıt altına almak, saklamak ve değerlendirmek.

 

KKM 'DE YAPILAN İŞLER

ü  Çağrı karşılama,

ü  Çağrıya uygun yönetim,

ü  Ekip çıkarma,

ü  Ekiplere adres desteği,

ü  Hastaneler arası koordinasyon, organizasyon ve nakil,

ü  Olağan dışı durum yönetimi,

ü  İl dışı nakil,

ü  Yabancı dilde gelen çağrıların gerekli birimler ile görüştürülerek talebin karşılanması,

ü  Hasta ve hasta yakınlarına yönelik danışmanlık hizmeti,

ü  Hava ambulansı yönetimi,

ü  Gerekli durumlarda diğer kurumlarla işbirliği yapılmasını sağlamak.

 

KKM EĞİTİM

           KKM personeli ile istasyonlarda çalışan ve KKM’ de görev almak isteyen personelimizin katılımıyla 04 Mayıs 2015 tarihinde başlamış ve  hala devam etmektedir.

KKM Eğitimi Konu Başlıkları:

 • KKM işleyişi,
 • ARMAKOM ekranını kullanma,
 • Harita ekranı,
 • Telsiz kullanımı ve telsiz kodları,
 • Özellikli ekip ve bölgeler,
 • Motosiklet Ambulans,
 • Çağrı karşılama ve ambulans görevlendirme,
 • Ekip koordinasyon,
 • ASKOM ve Koordinasyon,
 • Sorumlu Danışman Hekim,
 • Danışman Hekim,
 • Olağan Dışı Durumlar,
 • İletişim,
 • İl içi ve il dışı nakil,
 • Mevzuat,
 • Veri Hazırlamadır.

 

HEDEFİMİZ

  Tüm KKM personelinin almış olduğu KKM eğitimleri sayesinde, daha verimli çalışması ve çalışan kalifiye personelin;

ü  Çağa uygun araç ve gereçlerin daha etkin kullanılabilmesi,

ü Gelen çağrının etkili bir iletişim ile doğru ve eksiksiz bir şekilde değerlendirilebilmesi,

ü En kısa sürede yeterli sayıda ekibin olay yerine sevk ve takibinin yapılabilmesi,

ü  Etkin kaliteli ve süratli hizmet verilebilmesi,

ü  Hava Ambulans hizmetinin daha aktif kullanılabilmesi,

ü  Hava Ambulansı ile 24 saat kesintisiz acil vaka hizmetinin verilebilmesi,

ü  Helikopter iniş kalkış alanlarının sayısını arttırılabilmesi ve ruhsatlandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.