T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/11/2015

*İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde hizmet veren personelin en verimli şekilde istihdam edilmesini, atama, yer değiştirme, geçici görev, terfi, emeklilik ve diğer özlük haklarıyla ilgili il içinde yapılması gereken hizmetlerini yürütmek,

* Personelin birimlerdeki dağılımlarına ait kayıtları tutarak kadro standartları çerçevesinde personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını düzenlemek, hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde dengeli dağılımını sağlamak,

*Personelin kayıtlarını sürekli güncelleyerek ilgili birimlere ve bakanlığa bildirimlerini yapmak, bilgilerin doğruluk ve uyumunu izlemek,

*Personelin işe başlayış/ayrılış işlemlerini ve ASOS sistemine kaydını yapmak,

*Personelin izin, hastalık raporları, gebelik, süt izni ve döner sermaye bildirimleri ile ilgili işlemlerini yürütüp gerekli iş ve işlemleri yapmak,

*Tüm istasyonların aylık hazırladığı nöbet listelerinin uygunluğunu inceler, ASOS sistemi üzerinden onay ve red işlemlerini gerçekleştirir, Personelden Sorumlu Başhekim Yardımcısı’na bilgi vermek ve gerekçelerini istasyon sorumlusuna bildirmek.

*ASOS sistemi üzerinden günlük nöbetçi takibini yapmak, istasyonlardaki nöbetçi personel eksikliklerini tespit etmek, boş olan yerleri ASOS sistemi üzerinden yayınlar ve uygun olan personellerin görevlendirmesini sağlamak.

*Personelle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.