overlay

İnsan Kaynakları Birimi

*İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde hizmet veren personelin en verimli şekilde istihdam edilmesini, atama, yer değiştirme, geçici görev, terfi, emeklilik ve diğer özlük haklarıyla ilgili il içinde yapılması gereken hizmetlerini yürütmek,

* Personelin birimlerdeki dağılımlarına ait kayıtları tutarak kadro standartları çerçevesinde personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını düzenlemek, hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde dengeli dağılımını sağlamak,

*Personelin kayıtlarını sürekli güncelleyerek ilgili birimlere ve bakanlığa bildirimlerini yapmak, bilgilerin doğruluk ve uyumunu izlemek,

*Personelin işe başlayış/ayrılış işlemlerini ve ASOS sistemine kaydını yapmak,

*Personelin izin, hastalık raporları, gebelik, süt izni ve döner sermaye bildirimleri ile ilgili işlemlerini yürütüp gerekli iş ve işlemleri yapmak,

*Tüm istasyonların aylık hazırladığı nöbet listelerinin uygunluğunu inceler, ASOS sistemi üzerinden onay ve red işlemlerini gerçekleştirir, Personelden Sorumlu Başhekim Yardımcısı’na bilgi vermek ve gerekçelerini istasyon sorumlusuna bildirmek.

*ASOS sistemi üzerinden günlük nöbetçi takibini yapmak, istasyonlardaki nöbetçi personel eksikliklerini tespit etmek, boş olan yerleri ASOS sistemi üzerinden yayınlar ve uygun olan personellerin görevlendirmesini sağlamak.

*Personelle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.