T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite ve Performans Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/04/2019

AMAÇ:
 Sağlık Bakanlığı Sağlık Kalite Standartları çalışmaları ve Acil Sağlık Hizmetleri  ile Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlükleri ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğince yürütülen diğer kalite çalışmalarını  yürütmek,

 “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27/06/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.  
  
 Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 112 SKS (Sağlık Kalite Standartları) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Kalite Birimi Görevleri

  1. Sağlık Bakanlığı tarafından 27.06.2015 tarihinde güncellenen Kurum Hizmet Kalite Standartları kapsamında yayınlanan 112 HKS’nı (Hizmet Kalite Standartları) kurumumuzda sağlamak üzere gerekli faaliyetleri yürütmek,
  2.  112 HKS kapsamında yılda dört kez yapılacak öz değerlendirmeleri ve iç tetkikleri yapmak ve sonuçları üzerine gerekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,
  3.  Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 112 HKS denetimlerinin hazırlık, denetim, raporlama ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
  4. 112 HKS için gerekli olan dokümantasyonu hazırlamak ve sürekli güncel olmasını sağlamak,
  5. Kurumda Hasta ve Çalışan memnuniyeti ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalara yön vermek ve görev almak,
  6.   Kurumsal hedeflerin, anketlerin, iç ve dış denetimlerin sonuçları üzerine kurumsal faaliyetlerin etkinliğini analiz ederek periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında üst yönetime sunmak, üst yönetim kararıyla yürütülecek iyileştirme çalışmalarını takip etmek,
  7.  Kalite çalışmaları konusunda kurum çalışanlarına yönelik periyodik eğitimler (Kalite, Özdeğerlendirme, Dokümantasyon, HKS, İstasyon Çalışmaları, KKM Çalışmaları) düzenlemek,
  8. Bürokrasinin azaltılması çalışması kapsamında hazırlanan Kurum Hizmet Envanterlerini oluşturmak ve sürekli güncel tutmak konularında İl Ambulans Servisi Başhekimine bağlı olarak çalışmalar yürütmektedir.