T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2016 Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değişikliği İle İlgili İlan Metni

Güncelleme Tarihi: 03/10/2016

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personeli için Mayıs dönemi il içi yer değişikliği ile ilgili olarak;

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin Atama Dönemleri başlıklı 5. maddesine istinaden Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayı içerisinde müracaatlar alınacaktır.

Aynı Yönergenin Kadroların İlanı ve Başvurular başlıklı 6. maddesine istinaden PDC'ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.asm.gov.tr ,asos.saglik.gov.tr , www.ankara112.gov.tr) ilan edilecek olup, personelin müracaat tarihleri arasında başvurusunu Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır;

1- Kadroları Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde olan Tabip, Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) ve Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) unvanına sahip personel tercih yapabilecektir.

2- Hizmet alım personeli tercih yapamayacaktır.

3- Tercih yapan personelin ÇKYS/İKYS sisteminde güncel Hizmet Puanı esas alınacaktır.

4- Hizmet puanı en yüksek olan personelden başlanarak atama yapılacaktır. Personelin hizmet puanı eşit olması durumunda tercih sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırası aynı olması durumunda meslekî kıdemi fazla olan personel, onunda aynı olması halinde halen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

5- Son 1 yıl (01.05.2015) içinde disiplin cezası nedeniyle başka bir istasyona atanan veya görevlendirilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Müracaatlar İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır.

7- 07-04.2016-30.04.2016 tarihleri arasında Müdürlüğümüz evrak birimine başvurusu kayıt altına alınan personelin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

8- Her personel, dilekçesinde en fazla  5 (beş) tercih yapabilecektir. 5. sıradan sonraki tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- 02.05.2016 tarihi itibariyle ASOS sistemi üzerinden kapatılmamış vaka sonucu olan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- 2016 yılı Mart ayında B tipinden A2 tipine dönüştürülen 6 (altı) istasyona kadroları ile ataması yapılan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

11- Ücretsiz izinde olan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Son 1 (bir) yıl içinde ataması yapılan ancak ayrılış/başlayış yapmayan personelin talebi geçersiz sayılacaktır.

13- İstasyonda gündüz mesai usulü görev yapan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, 01.10.2016 tarihinden önce doğum sonrası (nöbet muafiyeti) 24. ayı dolan personel talepte bulunabilecektir.

14- Devlet Hizmet Yükümlüsü olan Tabip unvanındaki personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

15- İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.

            Başvuruları Müdürlüğümüzce uygun görülen ve atanmaya hak kazanan personelin atama işlemleri Mayıs ayı içerisinde yapılacak olup, ataması yapılan personelin ayrılış/başlayış işlemleri Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönergesinin  12. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden yapılması gerekmektedir.

            Başvuruları uygun görülmeyen personelin isimleri Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.asm.gov.tr , asos.saglik.gov.tr , www.ankara112.gov.tr)   duyurulacak  olup, başvurularına ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.

 

Mayıs 2016 İl İçi Yer Değişikliği Dönemi İçin Münhal Yerler Listesi

2016 Mayıs Dönemi İl İçi Atama ve Nakil İşlemleri Dilekçe Örneği