T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM)’nun 2018 Yılı Aralık Ayı Toplantısı

Güncelleme Tarihi: 21/12/2018

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM)’nun 2018 yılı Aralık ayı toplantısı, 20.12.2018 tarihinde, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Özkan ÜNAL, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Öğr.Üyesi İshak ŞAN, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr.Bahattin İLTER,Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Ramazan KOCAARSLAN,  Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Fazıl İNAN, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Üzeyir  ERDOĞAN, İlimiz Hastaneleri Başhekimleri, ASKOM Üyeleri, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Yöneticileri, Etlik ve Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlıkları personeli ile Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı personelinin katılımlarıyla, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet ERGİN başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü Farabi  Konferans Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmıştır.

GÜNDEM

Açılış

Hastanelerin Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin (HBYS) Ulusal Sağlık Sistemine Entegrasyon Durumları

Genelge 2018/28 Sağlık Personelinin İhtiyaç Halinde Çağrıya Uyması

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (RG18/12/2018-30629)

Kamu Hastaneleri Acil Servis Verileri

65 Yaş Üstü Hastaların Sevk Nedenleri

«Uygunsuz Sevk» Vaka Sunumları

2019 Ocak Ayı Branş Nöbetlerinin Belirlenmesi

Beklenti ve Önerilerin Alınması